Torppis ry: kokous ma 9.10. / meeting on Monday 9 October.

Torppiksen kokouksessa oli mukana uusia henkilöitä, tervetuloa mukaan toimintaan.
Kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista.

 • Torppiksen iltakahvit marraskussa, aiheenä kännykän käyttö koulussa. Mukana Jyväskylän kaupungin edustaja.
 • Valokuvaus on aiheuttannut keskustelua, varaussysteemi ei ole toiminut, hankalat ajat, lyhyt varoaika varauksille, epäselvät ohjeet ja kieli ohjelmat. Positiivisena puolena vähemmän häslinkiä koulupäivien aikana, ei eriarvoista oppilaita: jos ei jollain ole varaa hankkia kuvia, niin tällä systeemillä hän ei joudu esim. silmätikuksi. Ehdotus ensi vuodelle: olisiko mahd. toteuttaa kirjaston tiloissa? Tällöin ei tarvittaisi oven avaajaa (X-ovi)…
 • Perheliikuntakerho tiistaisin klo 17-18 koulun liikuntasalissa. Perhevuoro kaikille koulun oppilaille ja heidän huoltajille. pääasiassa koululaisille (ja tarvittaessa pienemmillekin sisaruksille) oman huoltajan kanssa, jotta turvallisuus säilyy, sillä jokainen liikkuu vuorolla omalla vastuulla. Torppis maksaa tilavuokran (44€/kk).
 • Torppis tavaroita saatavana lainaksi: poletteja 3000 kpl: helpottaa kokonaisuuden hallintaa, poletteja ostetaan tapahtuman lipunmyyntipisteeltä, käyvät eri pisteillä, 1 poletti = 1€. popparikone (vuokra: 15€ / kerta), paviljonki / katos, Sumup-korttimaksupääte sekä Torppis-kauppa ja opastus käyttöön, jos käytettätään omaa tiliä.
 • Luokkatason välituntivälinehankinnat 2023: Torppis hankkii jokaiselle luokkatasolle / ryhmälle välituntivälineet. Opettajan johdolla laaditaan ehdotelma hankittavista välineistä ikätason mukaisesti. Luokkataso laatii asiasta kirjeen Torppikselle, joka sisältää perustelut
  hankinnoille ja kiitokset jo etukäteen avusta. Torppis toimittaa välituntivälineet ennen joululomaa.
 • Jos haluat liittyä Torppiksen WhatsApp-ryhmään, laita s-postia: torppis@torppis.fi .
  Nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Sieltä löytyy kaikki Torppiksen tapahtumat
  suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi.

—————————————————————————————-

There were new people at the meeting in Torppis, welcome to join the activity.
The following issues were discussed at the meeting.

 • Torppisen’s evening coffees in November, the topic of which is cell phone use at school. A representative of the city of Jyväskylä is included.
 • The photography has caused discussion, the reservation system has not worked, difficult times, short notice period for reservations, unclear instructions and language programs. On the positive side, less hassle during school days, no unequal students: if someone can’t afford to get pictures, then with this system, he won’t be a blind eye, for example. Proposal for next year: would it be possible to implement it in the library’s premises? In this case, there would be no need for a door opener (X-door)…
 • Family fitness club on Tuesdays at 5-6 pm in the school gym. Family shift for all school students and their guardians. mainly for schoolchildren (and, if necessary, also for younger siblings) with their own guardian, in order to maintain safety, because everyone moves in turn at their own responsibility. Torppis pays the space rent (€44/month).
 • Torppis goods available for loan: 3,000 tokens: makes it easier to manage the whole, tokens are bought at the ticket office of the event, can be used at different points, 1 token = €1. pop machine (rental: 15€/time), pavilion/canopy, Sumup card payment terminal and Torppis store and instructions for use if using your own account.
 • Grade-level intermediate lesson equipment procurement 2023: Torppis acquires intermediate lesson equipment for each grade level / group. Under the guidance of the teacher, a proposal is drawn up for the equipment to be acquired according to the age level. The class level prepares a letter to Torppiks about it, which contains the reasons
  for procurement and thanks in advance for your help. Torppis will deliver the intermediate class equipment before the Christmas holidays.
 • If you want to join the Torppis WhatsApp group, send an email to: torppis@torppis.fi.
  The website is updated regularly. All Torppis events can be found there
  in Finnish and, if possible, also in English.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *