Torppiksen esittely vanhempainillassa

Hyvää iltaa hyvät vanhemmat ja hyvää alkanutta lukuvuotta.

Olen Jussi Ahonen ja olen Kortepohjan päiväkotikoulun vanhempainyhdistys Torppis ry:n puheenjohtaja

Vanhempainyhdistyksenä Torppis aloitti toimintansa viime lukuvuonna yhdessä tämän uuden koulun kanssa, täällä hienossa uudessa Kortetalossa.

Vanhempainyhdistys järjestää erilaista toimitaa ja tapahtumia, joihin vaikuttavat kulloikin ilmenevät tarpeet ja vanhemmilta saadut toiveet.

Viime lukuvuonna Torppis järjesti erilaisia toimintaa ja tapahtumia. Marraskuussa oli vanhemmille kiusaamiseen liittyvä teemailta yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Helmikuussa pohdittiin kaveritaitoja yhdessä SPR:n kaveritaitoja ohjelman asiantuntijan kanssa.

Keväällä järjestettiin myös piirustuskilpailu Torppiksen uudesta logosta koko päiväkotikoulun lapsille. Voittaja työn valinta ei ollut helppoa, mutta uusi logo löytyi ja se näkyy tässä.

Toukokuussa juhlittiin Torppiksen 50-vuotiasta taivalta ja Torppis tarjosi kaikille jäätelöä ja viihdettä. Päiväkodin väkeä viihdytti Riesa-Pelle ja koulun oppilaita Joosu J ja Aksim. Tunnelma oli esityksissä katossa.

Torppis myös hankkii keväisin stipendit ja hymypatsaat ja on mukana luokkien järjestämissä tapahtumissa.

Torppikseltä löytyy korttimaksupääte ja popparikone, jota luokat ja vanhemmat voivat lainata tapahtumiinsa.

Tulevana lukuvuonna on tarkoitus jatkaa toimintaa järjestämällä iltoja vanhemmille ja uutena on nyt
Torppiksen vuoro koulun liikuntasalissa, joka tiistai kello 17-18, joka on tarkoitettu kaikille Kortetalon lapsille. Toimintaa vetää 3.luokkalaisen vanhempi Arto L.

Mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan voivat tulla sekä päiväkodin lasten että koululaisten vanhemmat.

Lisätietoa toimminnasta löytyy Torppiksen webbisivulta www.torppis.fi

Jos haluat tulla mukaan toimintaan lähetä sähköpostia osoitteeseen torppis@torppis.fi

Kiitos ja hyvää illan jatkoa.


Good evening, dear parents, and have a good start to the school year.

I’m Jussi Ahonen and I’m the chairman of Torppis ry, the parent association of Kortepohja kindergarten school

As a parent association, Torppis started its activities last school year together with this new school, here in the wonderful new Kortetalo.

The parents’ association organizes various supplies and events, which are influenced by the needs and wishes received from parents at any given time.

Last school year, Torppis organized various activities and events. In November, there was a themed night for parents related to bullying together with the Mannerheim Children’s Protection Association and the City of Jyväskylä. In February, we discussed friendship skills together with an expert from the SPR’s friendship skills program.

In the spring, a drawing competition for the new Torppis logo was also organized for the children of the entire kindergarten. Choosing the winning work was not easy, but a new logo was found and it can be seen here.

In May, Torppis celebrated its 50th anniversary and Torppis offered everyone ice cream and entertainment. The daycare crowd was entertained by Riesa-Pelle and school students Joosu J and Aksim. The atmosphere was on the roof during the performances.

Torppis also acquires scholarships and smiley statues in the spring and is involved in events organized by the classes.

Torpki has a card payment terminal and a pop machine that classes and parents can borrow for their events.

In the coming school year, the plan is to continue the activity by organizing evenings for parents, and the new thing is now
Torppis’ turn in the school’s gym every Tuesday from 5 to 6 p.m., which is intended for all Kortetalo children. The activity is led by Arto L., the parent of the 3rd grader.

Both parents of kindergarten children and school children can join the activities of the parents’ association.

More information about the activities can be found on the Torppis website www.torppis.fi

If you want to join the activity, send an email to torppis@torppis.fi

Thank you and have a good evening.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *