Muu toiminta

Ajankohtaista

Tervehdys Jälkkäristä!
Jyväskylä on ollut edelläkävijä aamu- ja iltapäivätoiminnan käynnistämisessä. Kun Jälkkäri käynnistyi vuonna 1998 viiden kunnan yhteistyönä, oli mukana 200 lasta. Nykyisin Jyväskylän toimintaan osallistuu 1500 lasta. Jyväskylässä toiminnasta puolet on opetuksen järjestämää ja puolet palveluntuottajien. Kaupungilla on kokonaisvastuu toiminnasta.

Valtakunnallisesti aamu- ja iltapäivätoiminta on vakiintunutta toimintaa, jota tarjoavat jo miltei kaikki kunnat. Toimintaa ohjaavat perusopetuslaki ja Opetushallituksen laatimat perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.

Mihin Jälkkäri on kehittynyt 20-vuodessa? Paljon on menty eteenpäin ensimmäisistä vuosista. Pääsääntöisesti Jälkkäri olivat aiemmin koulun ulkopuolisissa tiloissa ja ohjaajat monipuolisesti eri alojen osaajia. Lain myötä toimintaan tuli myös ohjaajien kelpoisuusvaatimukset, joka takaa sen, että ryhmissä on ammattitaitoisia ja osaavia ohjaajia. Jyväskylässä on panostettu ohjaajien täydennyskoulutukseen jo vuosien ajan, joka näkyy toiminnan sisältöjen monipuolisuudessa ja toiminnan laadussa.
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa on alkanut juhlavuosi, sillä toimintaa on järjestetty Jyväskylässä jo 20–vuotta.

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Lasten vastauksissa nousee selkeästi esille kaverit, ulkoilu ja liikkuminen. Jälkkärissä lapset pääsevät turvalliseen, kasvua ja kehitystä tukevaan vapaa-ajan toimintaan. Jälkkäri myös tukee lasten koulunkäyntiä ja oppimista sekä perheiden kasvatustehtävää.

Tänä lukuvuonna juhlimme teemalla ”Meidän Jälkkäri 20 –vuotta” – kuullaan ja kuunnellaan toisiamme. Vuosi sisältää juhlintaa jokaisessa Jälkkärissä 14.2.2019 sekä yhteisen ison tapahtuman Hipposhallissa 8.5.2019. Olette tervetulleita, milloin vaan tutustumaan lähemmin oman koulunne Jälkkäri –toimintaan!

Juhlaterveisin
suunnittelija Tella Vuolle-Oranen